Schadeverzekeringen


Om de continuïteit van uw onderneming te waarborgen is het van belang om zoveel mogelijk risico's uit te sluiten dan wel te beperken.
Nu zijn er risico's waar u geen of nauwelijks invloed op uit kunt oefenen, zoals een economische crisis en de bedenksels van politiek Den Haag, maar ook zaken zoals trends, mode en het weer.
Dit zijn zogenaamde ondernemersrisico's waartegen u zich moeilijk kunt wapenen.

Naast het ondernemersrisico zijn er ook risico's en bedreigingen waar u de continuïteit van uw onderneming wel tegen kunt beschermen, dit zijn de zogenaamde verzekerbare risico's.

Een aantal voorbeelden zijn:

  • verlies van de inventaris en goederen door brand
  • Omzetderving door schade terwijl de vaste lasten gewoon doorlopen
  • Aansprakelijkheid bij letselschade
  • Het plots wegvallen door overlijden van uw compagnon of voor de onderneming belangrijke werknemer

En zo kunnen we nog wel even doorgaan...

Het is van levensbelang dat u inzichtelijk heeft welke risico's uw onderneming specifiek loopt, welke risico's u kunt dragen en welke niet.
Om dit te bepalen maken wij samen met u een risico-analyse om aan de hand daarvan te bepalen welke verzekeringen u nodig heeft.
Zo kunt u weer rustig doen waar u goed in bent en dat is ondernemen.